A A A

Pagina principală

 • Despre noi

   

  Sindicatul Sanitas Covasna este unul din cele mai reprezentative organizaţii sindicale, poate chiar cea mai reprezentativă din Judeţul Covasna care reuneşte salariaţii din 14 nuclee sindicale din unităţile sanitare publice şi private din judeţ şi din societăţii comerciale din turismul balnear. Numărul de membrii pe care îi reprezintă sunt de 1800 şi suntem permanent contactaţi pentru a veni în sprijinul altor salariaţii ceea ce ne face să credem că vom fi mai mulţi în viitorul apropiat.

  Sindicatul Sanitas Covasna s-a născut în anul 2003 din reorganizarea Uniunii Judeţene Sanitas Covasna pornind de la un număr de aproximativ 1000 de membrii. Uniunea Judeţeană Sanitas Covasna  a activat încă din anul 1992 având multe rezultate privind îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de muncă ale membrilor de sindicat.

  Sindicatul Sanitas Covasna este membru fondator al Federaţiei Sanitas din România , federaţia cea mai reprezentativă din mişcarea sindicală din România şi cel mai mare militant pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi de viaţă al salariaţilor din serviciile de sănătate, avănd un număr foarte mare de membrii de sindicat şi fiind prezentă în toate spitalele din ţară..

  Sindicatul Sanitas Covasna este afiliat la Federaţia Sanitas din România şi membru al UJ. CNSLR Frăţia Covasna alături de alte organizaţii sindicale din judeţ având scopuri comune : “Promovarea şi apărarea drepturilor salariaţiilor pe care îi reprezintă”

  Sindicatul Sanitas Covasna s-a constituit şi fiinţează în scopul apărării şi promovării intereselor profesionale, economice , sociale, culturale şi sportive ale membrilor săi şi a drepturilor acestora prevăzute de legislaţia muncii şi în contractele colective de muncă.

  Sindicatul Sanitas Covasna este o organizaţie solidă, profesionistă şi energică , în cadrul acestei organizaţii existând mai multe compartimente create în scopul rezolvării cât mai eficiente a multitudinii de probleme ale membrilor de sindicat., compartimentul juridic, educaţional, social, financiar şi de tineret-femei. De asemenea mai funcţionează şi comisia de etică, de inventariere anuală a patrimoniului sindical.

  Sindicatul Sanitas Covasna alături de colegii noştri din cadrul organizaţiei profesionale OAMMR Covasna  militează şi participă la elaborarea de programe profesionale pentru asistenţii medicali şi alte categorii de personal auxiliar medical din toate spitalele din judeţ.

  Sindicatul Sanitas Covasna vine în întâmpinarea problemelor dumneavoastră  şi vă aşteptăm pe cei nehotărâţi s-au care în prezent faceţi parte din alte structuri sindicale din zona serviciilor de sănătate care au un aport redus, s-au aproape zero în rezolvarea problemelor dumneavoastră la locul de muncă.

   

  Forţa solidatităţii în folosul sănătăţii !

 • Organigrama

 • Conducerea

 • Compartimente

 • Nucleele sindicale